RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie informuje o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku szkolnym 2024/2025.
• Cena minimalna – 150 zł brutto za miesiąc kalendarzowy za 1 automat,
• sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od wystawienia faktury.
Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5, do dnia 12 lipca 2024.
W przypadku braku ofert w podanym terminie, ogłoszenie pozostaje aktualne do 30 czerwca 2025r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 15 71.

Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 27-06-2024
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu przy
Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ul. Sambora 5.

 • Cena minimalna – 12,00 zł/ 1m² + 23% VAT
 • Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Oferty należy składać w terminie do 7 czerwca 2024 do godz.13.00 w sekretariacie szkoły.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 15 71.
Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 24-05-2024
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sal lekcyjnych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie (rok szkolny 2023/2024)


Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem sal lekcyjnych.

 • Cena minimalna – 40 zł netto za 1 godz. zegarową;
 • Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Cena uwzględnia koszty eksploatacyjne.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 17-11-2023
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie informuje o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku szkolnym 2022/2023.


• Cena minimalna – 125 zł brutto za miesiąc kalendarzowy za 1 automat,
• sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od wystawienia faktury.


Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5, do dnia 15 czerwca 2023.
W przypadku braku ofert w podanym terminie, ogłoszenie pozostaje aktualne do 30 czerwca 2024r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.

Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 24-05-2023
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu przy
Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ul. Sambora 5.

 • Cena minimalna – 11,00 zł/ 1m² + 23% VAT
 • Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Oferty należy składać w terminie do 7 czerwca 2023 do godz.9.00 w sekretariacie szkoły.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 15 71.
Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 24-05-2023
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem sali gimnastycznej o pow. 292m², z przeznaczeniem na zajęcia sportowe.

 • Cena minimalna – 70 zł brutto za 1 godz. zegarową.
 • Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 536 15 71 lub mail:sekretariat@zsp.pelplin.pl


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 20-02-2023
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska
Ogłoszenie ważne do 31-12-2023 r.

Pelplin, 06.05.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania 
automatu do sprzedaży artykułów spożywczych

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie informuje o mozliwości wynajmu powierzchni uzytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku szkolnym 2022/20223.

 • Cena minimalna – 110 zł brutto za miesiąc kalendarzowy za 1 automat,
 • Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Oferty należy składać w terminie do 15 czerwca 2022 w sekretariacie szkoły. W przypadku braku ofert w podanym terminie, ogłoszenie pozostaje aktualne do 30 czerwca 2023 r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.

Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 5-05-2022
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Pelplin, 05.05.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ul. Sambora 5.

 • Cena minimalna – 9,50 zł/ 1m² + 23% VAT
 • Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Oferty należy składać w terminie do 10 czerwca 2022 do godz.12.00 w sekretariacie szkoły.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.

Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 5-05-2022
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Pelplin, 07.05.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 z dnia 12 marca 2020r. Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ul. Sambora 5.

 • Cena minimalna – 9,50 zł/ 1m² + 23% VAT
 • Sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Oferty należy składać w terminie do 24 maja 2021 do godz.12.00 w sekretariacie szkoły.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.

Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 6-05-2021
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Pelplin, dnia 6.05.2019 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
Tel./ fax (058 )536-15-71

OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie ul. Sambora 5.

 • cena minimalna – 9,50 zł/m² + 23% VAT
 • sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury

Ofert należy składać w terminie do 22 maja 2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

Dyrektor
Rafał Deska

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sal lekcyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem sal lekcyjnych z przeznaczeniem na: np. wykłady szkoleniowe, zajęcia dydaktyczne, prezentacje i pokazy art.przemysłowych.

 • Cena minimalna – 20zł brutto za godzinę zegarową (sala zwykła - 48m²)
 • Cena minimalna – 35zł brutto za godzinę zegarową (sala o podwyższonym standardzie - 68m²)
 • Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5, do dnia 31.08.2019r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 13-06-2018
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem sali gimnastycznej o pow. 292m², z przeznaczeniem na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019.

 • Cena minimalna – 50 zł brutto za 1 godz. zegarową
 • Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 13-06-2018
Odpowiedzialny za treść: Rafał Deska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

ul. Sambora 5

83-130 Pelplin

Tel./Fax 58 5361571

Pelplin, 26.01.2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku 2018.

Cena minimalna – 110 zł brutto za miesiąc kalendarzowy,
sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od wystawienia faktury
warunek niezbędny oferty: automat powinien oferować między innymi kanapki (termin ważności kanapek 2 dni)
Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 .

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.

Pelplin, dnia 16.05.2016 r.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
Tel./ fax (058 )536-15-71

OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie ul. Sambora 5.

 • cena minimalna – 5,00 zł/m² miesięcznie (od 1.01.2017 cena wzrasta o 23% VAT)
 • sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku (faktury)

Ofert należy składać w terminie do 30 maja 2016r. do godz. 10.00 w dziale księgowości .

Dyrektor
Krzysztof Ruczyński

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczenia na działalność handlową
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o zamiarze oddania w najem od 1.09.2015 pomieszczenia o powierzchni 15 m², wyposażonego w instalację elektryczną 220V, wodę, ogrzewanie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej:

 • cena minimalna 11,00 zł/m² w skali miesiąca
 • sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca
 • Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 do 31 lipca 2015r.
 • Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 10-07-2015
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

_______________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sal lekcyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem w roku szkolnym 2015/2016 sal lekcyjnych z przeznaczeniem na: np. wykłady szkoleniowe, zajęcia dydaktyczne, prezentacje i pokazy art.przemysłowych .

 • Cena minimalna – 25 zł za godzinę zegarową.
 • Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia rachunku.
 • Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
 • Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 10-07-2015
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży słodyczy i napojów
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości wynajmu w roku szkolnym 2014/2015 powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży słodyczy i napojów .

• Cena minimalna – 100 zł brutto za miesiąc kalendarzowy,
• Sposób zapłaty – z góry, przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca
Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 01-09-2014
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

_________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczenia na działalność handlową
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o zamiarze oddania w najem od 16.09.2014 pomieszczenia o powierzchni 15 m², wyposażonego w instalację elektryczną 220V, wodę, ogrzewanie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej:

 • cena minimalna 11,00 zł/m² w skali miesiąca
 • sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca

Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 do 15 września 2014r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 29-08-2014
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

______________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sal lekcyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem w roku szkolnym 2014/2015 sal lekcyjnych z przeznaczeniem na: np. wykłady szkoleniowe, zajęcia dydaktyczne, prezentacje i pokazy art.przemysłowych .

Cena minimalna – 25 zł za godzinę zegarową.
Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia rachunku.
Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 29-08-2014
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

___________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczenia na działalność handlową
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o zamiarze oddania w najem od dnia 1.09.2014 roku pomieszczenia o powierzchni 15 m², wyposażonego w instalację elektryczną 220V, wodę, ogrzewanie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej:

 • cena minimalna 11,00 zł/m² w skali miesiąca
 • sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca

Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 do 6 sierpnia 2014r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 1-07-2014
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

_______________________________________________________

Pelplin, dnia 08.05.2014 r.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
Tel./ fax (058 )536-15-71

OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie ul. Sambora 5.

 • cena minimalna – 5,00 zł/m² miesięcznie
 • sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy do 15-go dnia każdego miesiąca

Ofert należy składać w terminie do 26 maja 2014r. do godz. 10.00 w dziale księgowości .

Dyrektor
Bogdan Wiśniewski

______________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczenia na działalność handlową
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o zamiarze oddania w najem od dnia 1.12.2013 roku pomieszczenia o powierzchni 15 m², wyposażonego w instalację elektryczną 220V, wodę, bez ogrzewania, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej:

 • cena minimalna 11,00 zł/m² w skali miesiąca
 • sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca

Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 do 19 listopada 2013r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 31-10-2013
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

___________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży słodyczy i napojów
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości wynajmu w roku szkolnym 2013/2014 powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży słodyczy i napojów .

• Cena minimalna – 80 zł brutto za miesiąc kalendarzowy,
• Sposób zapłaty – z góry, przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca
Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 10-09-2013
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

__________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem w roku szkolnym 2013/2014 roku sali gimnastycznej o pow. 292m²,
z przeznaczeniem na zajęcia sportowe.

Cena minimalna – 30 zł brutto za godzinę zegarową.
Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia rachunku.
Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 03-09-2013
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

_______________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczenia na działalność handlową
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


            Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o zamiarze oddania w najem od dnia 1.09.2013 roku pomieszczenia o powierzchni 15 m², wyposażonego w instalację elektryczną 220V, wodę, bez ogrzewania, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej:

- cena minimalna 11,00 zł/m² w skali miesiąca
- sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca

Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 do 23 sierpnia 2013r.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 04-07-2013
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

_______________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sal lekcyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie


             Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości oddania w najem od dnia 22 lipca 2013 roku sal lekcyjnych z przeznaczeniem na: np. wykłady szkoleniowe, zajęcia dydaktyczne, prezentacje i pokazy art.przemysłowych .

Cena minimalna – 25 zł za godzinę zegarową.
Należność płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia rachunku.
Oferty należy składać w księgowości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przy ul. Sambora 5.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod
nr tel. 58 536 00 84 lub 58 536 15 71.


Informację opracowała: Bogusława Szymichowska
Data opracowania: 03-07-2013
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Wiśniewski

__________________________________________________________

Pelplin, dnia 07.05.2013 r.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
Tel./ fax (058 )536-15-71

OGŁOSZENIE


         Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie ul. Sambora 5.

- cena minimalna – 5,00 zł/m² miesięcznie
- sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy do 15-go dnia każdego miesiąca

Ofert należy składać w terminie do 22 maja 2013r. do godz. 10.00 w dziale księgowości .

Dyrektor
Bogdan Wiśniewski

_____________________________________________________________

                                                                                                                      Pelplin, dnia 18.04.2013 r.

Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
Tel./ fax (058 )536-15-71

OGŁOSZENIE


            Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o zamiarze oddania w najem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 25 m² z przeznaczeniem na cele szkoleniowe.

-cena minimalna – 20 zł brutto za 1 godzinę zegarową 

- należność płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej, przelewem na rachunek szkoły

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do działu księgowości w terminie do 02.05.2013 r.

Dyrektor
Bogdan Wiśniewski

__________________________________________________________________

Pelplin, 15.11.2012 r.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
Tel./fax (058) 536-15-71

OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zajęcia sportowe.
Opłata za wynajem sali wynosi:

 •  cena minimalna – 15zł za godzinę lekcyjną
 • należność płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej, przelewem na rachunek szkoły

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 28.11.2012 r.

Dyrektor

Bogdan Wiśniewski

_____________________________________________________________

Pelplin, dnia 19.10.2012 r.


Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych
ul. Sambora 5
83-130 Pelplin
Tel./ fax (058 )536-15-71

OGŁOSZENIE


Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku, zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o zamiarze oddania w najem od dnia 05.11.2012 roku pomieszczenia użytkowego o powierzchni 10 m² z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych dla uczniów szkoły.

 • cena minimalna – 100,00 zł miesięcznie
 • sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy do 15-go dnia każdego miesiąca

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do działu księgowości w terminie do 02.11.2012 r.

                                                       Dyrektor
                                                 Bogdan WiśniewskiOpublikował: Kamila Kwiatkowska
Publikacja dnia: 27.06.2024
Podpisał: Kamila Kuszyńska
Dokument z dnia: 19.10.2012
Dokument oglądany razy: 10 389