W dniach 2-3 grudnia 2014r.  w miejscowości Saint-Raphael we francuskiej Prowansji odbyło się pierwsze  spotkanie robocze w ramach projektu Erasmus+ „Czytelnictwo i piśmiennictwo w Europie w kontekście transformacji cyfrowej”

Zobacz z kim podjęliśmy współpracę

Celem Projektu jest promowanie nowoczesnych, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, praktyk w zakresie czytania i pisania. Bierze w nim udział 10 partnerów z 5 krajów europejskich, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  jest jednym z czterech liceów, zaangażowanych w wymianę i współpracę edukacyjną. W Projekcie uczestniczą ośrodki naukowe, instytucje publiczne i przedstawiciele szkolnictwa ogólnego i zawodowego. 

Przedstawiciele naszej szkoły Pan Dyrektor Bogdan Wiśniewski i koordynator projektu Pani Viktoriia Lavrynenko zostali bardzo serdecznie przyjęci przez organizatorów i dyrekcję obu francuskich liceów. Zwiedziliśmy Liceum Saint Exupery w miejscowości Saint-Raphael, ustaliliśmy szczegóły wymiany młodzieżowej z Liceum Golf Hotel w miejscowości Hyeres. Ponadto podczas spotkania omówiono plan pracy na najbliższy rok, sporządzono harmonogram spotkań i dokonano ostatecznego podziału obowiązków.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 Z nauczycielami i dyrekcją Liceum Saint Exupery w Saint-Raphael

 

Z nauczycielami i dyrekcją Liceum Golf Hotel w Hyeres

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero