Wspaniała wiadomość dla uczniów i nauczycieli, którzy w ubiegłym roku pracowali nad projektem "Health issues among teenagers in European countries".

Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało naszej szkole Krajową Odznakę Jakości!

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Zrealizowany przez nas projekt, po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania.

Projekt dotyczył problematyki zdrowego stylu życia, a jego celem było nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów (Hiszpania, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy, Azerbejdżan, Mołdawia, Niemcy, Czechy i Polska), pogłębianie wiedzy o swoim kraju i kraju partnerów, lepsze zrozumienie narodowej i europejskiej tożsamości, podniesienie kwalifikacji językowych, rozwój kreatywności, pewności siebie, umiejętności planowania, współpracy i odpowiedzialności wśród uczniów. 


Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy!!!

 

Viktoriia Lavrynenko

 

 


2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero