Dnia 4 grudnia 2015 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie w ramach projektu "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu" finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z organizacją i funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz zagrożeniami prawnymi i ochroną praw osób pokrzywdzonych.

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero