13 kwietnia 2016 r. od godziny 9:30 w ZSP w Pelplinie miały miejsce Targi Edukacji i Pracy, gdzie:
- zostały zaproponowane oferty pracy przez: pracodawców z miasta Pelplin, powiatu tczewskiego, a także młodzieżowe punkty pośrednictwa pracy;
- swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły policealne, pomaturalne oraz wyższe z woj. pomorskiego;
- zostały udzielone porady zawodowe poprzez pośredników pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku OHP, doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, a także pracownicy Urzędu Pracy w Tczewie.

Targi Edukacji i Pracy zostały zorganizowane w głównej mierze dzięki Punktowi Pośrednictwa Pracy w Pelplinie. 

Wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie serdecznie dziękujemy.

 

Relacja OHP Pomorska Wojewódzka Komenda

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero