29 kwietnia 2016 r. w pelplińskim ogólniaku doszło do dwóch wydarzeń: pierwsze - jak co roku o tej porze kwietnia, żegnaliśmy uczniów klas trzecich, którzy już maju przystąpią do egzaminu maturalnego; drugie - została podpisana umowa patronacka między Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Na oba wydarzenia przybyli: prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, dr hab. Maciej Krotofil Z-ca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu, doktorantka toruńskiego uniwersytetu Agnieszka Laddach, dr Wojciech Wika Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej, Małgorzata Flisik Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie, Zbigniew Zgoda Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji; Dariusz Górski Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, ks. Prałat dr Ireneusz Smagliński Dyrektor Radia Głos, ks. dr Krzysztof Koch Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie, Bogdan Wiśniewski emerytowany dyrektor ZSP w Pelplinie, Tomasz Czerwiński Kierownik Referatu Społecznegoi Promocji Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Lilla Brzoskowska Dyrektor SOSW w Pelplinie, dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy Pelplin, rodzice uczniów, pracownicy szkoły i nauczyciele. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie.

Tradycyjnie, przed szkolną akademią, młodzież udała się na mszę św. do kościoła pw. Bożego Ciała. Po mszy odbyła się część oficjalna pożegnania uczniów klas trzecich. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim wyróżniającym się (pod względem edukacyjnym, sportowym, postawy wobec drugiego człowieka i zaangażowania w życie szkoły, frekwencji, za członkostwo w szkolnym wolontariacie) abiturientom nagrody książkowe, dyplomy i oczywiście świadectwa ukończenia szkoły. Dla rodziców najlepszych absolwentów, tzw. paskowiczów, zostały przygotowane i wręczone listy gratulacyjne. W podziękowaniu za trud włożony w opiekę nad dwiema licealnymi klasami, dyrektor wręczył kwiaty paniom Marii Liss i Agnieszce Pawelli. Pedagog szkoły w części oficjalnej podziękowała swoim wolontariuszom, a także poinformowała zebranych, iż szkoła otrzymała tytuł Inkubatora Audio-wolontariatu na Rzecz Osób Niewidomych - tytuł ten został nam przyznany za współprace przy projekcie "Audio-wolontariat Nie widzę przeszkód" Stowarzyszenia De Facto. Zanim rozpoczęła się część mniej oficjalna, przyszłym maturzystom oraz gościom zaprezentowano film o szkole i z happeningu Audio-wolontariatu, a także sami abiturienci wyświetlili wspomnienia z 3 lat nauki w LO. Po chwilach wzruszenia przy oglądaniu prezentacji, wszyscy zebrani uśmiechali się od ucha do ucha za sprawą przedstawienia, które przygotowała pani Arleta Zagził razem z uczniami kl. I i II LO. Po akademii nie zabrakło oczywiście poczęstunku, na którym głównym przysmakiem był pyszny tort. 

Zanim rozpoczęto wszelkie podziękowania i gratulacje dla abiturientów, dyrektor Krzysztof Ruczyński oraz dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, podpisali umowę patronacką, dzięki której obie jednostki (LO im. ks. Pasierba i UMK w Toruniu) będą wspólnie działać na rzecz propagowania nauk humanistycznych. Mamy nadzieję, że podpisana umowa zwiększy prestiż naszej szkoły, a współpraca z UMK w Toruniu będzie owocna.  

 


 

 

 

 

 

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero