W czwartek  (17.października br. ) wzięliśmy udział w wieczorze poetycko -muzycznym "Pieśń o Bogu ukrytym " zorganizowanym w auli Biblioteki Diecezjalnej z okazji 20 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Pelplinie oraz 41 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Był to czas pełen refleksji, zadumy, obcowania z pięknem poezji i muzyki.

M.Manuszewska

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero