Informacje dotyczące przeprowadzonego naboru w roku szkolnym 2019/2020

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie. 

 

 

Do klas pierwszych zostało przyjętych 133 uczniów, w tym:

  • po szkole podstawowej- 65
  • po gimnazjum- 68.

 

Utworzonych zostało 5 oddziałów:

  • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba na podbudowie szkoły podstawowej – klasa z edukacją wojskową
  • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba na podbudowie gimnazjum - klasa z edukacją wojskową

 

  • Branżowa Szkoła I Stopnia na podbudowie szkoły podstawowej- 2 oddziały

 

  • Branżowa Szkoła I Stopnia na podbudowie gimnazjum.

 

Minimalny próg punktowy, który był wystarczający, aby zostać przyjętym w rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Pelplinie wynosił: ok.70 punktów.

 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego nabór do prowadzonych klas Branżowej Szkoły I stopnia dla uczniów będących młodocianymi pracownikami jest oparty o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz posiadanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero