Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 października 2017 r. postanowiliśmy podjąć się Projektu Ogólnopolskiego "Szkoła Promująca Zdrowie".

Celem tego projektu jest uzyskanie certyfikatu SzPZ po uprzednim okresie przygotowawczym.

Program SZPZ zakłada podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne. Celem jest stworzenie własciwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Koncepcja SZPZ oparta jest na standardach określonych dla realizacji programu:

  • I standard - Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społecznościszkolnej zrozumieć i akceptować koncepcję SZPZ;
  • II standard - SzPZ zarządza projektami zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej oraz skuteczności i długofalowości działań;
  • III standard - SZPZ prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności;
  • IV standard - SzPZ tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej
  • V standard - SzPZ tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

Priorytety naszej szkoły:

  • Uwrazliwianie młodego człowieka na problemy innych ludzi;
  • Zbilansowana dieta - recepta na zdrowy rozwój.

 

2019  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero