Absolwenci szkoły:


Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Webmasters:     webmaster@liceum.pelplin.pl