Strona BiologicznaWitaj na mojej stronie domowej. Zamieszczam tutaj materiały z moich lekcji oraz prace uczniów.
Materiały do lekcji:

- Program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ponadgimna- zjalnych w Pelplinie

       

       

       

       

- Prezentacja multimedialna: "DNA - nośnik informacji genetycznej"
- Scenariusz zajęć - "DNA - nośnik informacji genetycznej"
- Scenariusz lekcji biologii z wykorzystaniem technologii komputerowejPrace uczniów:
  • Hormony - praca Marzeny Łapkowskiej wykonana w 2002 roku


Stronę redaguje
mgr Maria Liss
nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Webmasters:     webmaster@liceum.pelplin.pl