WYKAZ NAUCZYCIELI
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PELPLINIE
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła ZawodowaDyrektor - mgr Bogdan Wiœniewski
Wicedyrektor - mgr Maria Jakubek
Kierownik szkolenia zawodowego - mgr Katarzyna Różyńska
Pedagog - mgr Agnieszka Demska
Bibliotekarze - mgr Anna Zielińska, mgr Zdzisława Lichnerowicz, mgr Monika Wrzałkowska


Nauczyciele języka polskiego:
- mgr Bożena Demska
- mgr Martyna Manuszewska
- mgr Barbara Marula
- mgr Bogdan Wiśniewski

Nauczyciele języka niemieckiego:
- mgr Ingrid Bonna
- mgr Agnieszka Pawella
- mgr Zenon Świtała

Nauczyciele języka angielskiego:
- mgr Wiktoria Lawrynenko
- mgr Arleta Zagził

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:
- mgr Maria Jakubek
- mgr Krzysztof Jakubek
- mgr Anna Zielińska

Nauczyciele matematyki:
- mgr Joanna Klin
- mgr Agnieszka Pawella

Nauczyciele fizyki, technologii informacyjnej i informatyki:
- mgr Rafał Deska
- mgr Jacek Górski
- mgr Joanna Klin

Nauczyciele chemii:
- mgr Ryszard Cieślak

Nauczyciele biologii:
- mgr Joanna Braciszewicz
- mgr Maria Liss

Nauczyciele geografii:
- mgr Renata Guz
- mgr Zbigniew Zgoda

Nauczyciele wychowania fizycznego:
- mgr Joanna Braciszewicz
- mgr Roman Hudzik
- mgr Jacek Kaszowicz
Nauczyciel wiedzy o sztuce:
- mgr Andrzej Wolski

Nauczyciel przysposobienia obronnego:
- mgr Krzysztof Ruczyński

Nauczyciel przedmiotów zawodowych:
- mgr Katarzyna Różyńska

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:
- mgr Katarzyna Różyńska
- mgr Rafał Deska

Katecheci:
-ks. mgr Łukasz Delewski
-ks. mgr Karol Misiurski

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Bogusława Szymichowska - główna księgowa
Anna Szarmach - kadrowa
Kamila Kuszyńska - sekretarz szkoły

PRACOWNICY OBSŁUGI:
Hanna Balicka
Danuta Banna
Jerzy Engler
Tomasz Hibner
Bożena Lubas
Joanna Reszczyńska
Danuta Platta

Webmasters:     webmaster@liceum.pelplin.pl