Maturzyści - w tym miejscu będą systematycznie dodawane ważne dokumenty dotyczące MATURY 2013, warto więc regularnie tutaj zaglądać


 Wybór tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Matura 2013

Archiwum:


Matura 2012

 Wybór tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Matura 2012

Matura 2011
 Harmonogram egzaminów ustnych (wersja poprawiona)
 Wybór tematów na egzamin ustny z języka polskiego - Matura 2011
 Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie od 2010 roku

Matura 2010


 Wzór deklaracji osób przystępujących do matury w roku 2010
(składanej po raz pierwszy)


 Wzór deklaracji osób przystępujących do matury w roku 2010,
które nie zdały egzaminu lub podwyższają wynik


 Przykładowy arkusz z matematyki 

 Terminy egzaminów maturalnych w 2010 roku

 Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym 
 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 


--Organizacja egzaminu maturalnego 2010--


Wybór tematów na egzamin ustny z języka polskiego - Matura 2010Matura 2010

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających maturę pisemną w maju 2009 roku

Lista przystępujących do egzaminu maturalnego w 2009 r. - Matura 2009

Rozporządzenie MEN z dn.8.09.2006

Informacja o zmianach w systemie egzaminu

Wzór deklaracji (składanej po raz pierwszy i kolejny)

Wybór tematów na egzamin ustny z języka polskiego - Matura 2009


Matura 2008


Organizacja egzaminu maturalnego w 2008 roku

Harmonogram pisemnego egzaminu dojrzałości 2008

Ustny egzamin z języka polskiego

Ustny egzamin z języka angielskiego

Ustny egzamin z języka niemieckiego

Matura 2008 - prezentacja PowerPoint

Egzamin ustny z języka polskiego

WYBÓR TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA LodD oraz ULOdD - MATURA 2008Matura 2007

WYBÓR TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - MATURA 2007

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2007Matura 2006

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2006

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY W LO PELPLIN 2006

Webmasters:     webmaster@liceum.pelplin.pl