<<Wstecz

SCENARIUSZ LEKCJI
(Godzina do dyspozycji wychowawcy)

Temat: Alkoholizm - narkomania - nikotynizm.
            Klasowy konkurs wiedzy o uzależnieniach.

Data: 8 marca 2005 r.

Klasa: II C

Cele lekcji:

Wiedza:
 • uczeń pogłębia wiedzę o realizacji zachowań prozdrowotnych;
 • uczeń zna główne czynniki zagrażające zdrowiu człowieka (uzależnienia);
 • uczeń zna definicję nałogu i uzależnienia;
 • uczeń zna podstawowe rodzaje nałogów i uzależnień;
Umiejętności:
 • uczeń kształci umiejętność pracy w zespole;
 • uczeń kształci umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i ich przetwarzania do własnych potrzeb oraz zapamiętywania wiadomości;
 • uczeń kształci umiejętność wyrażania własnych opinii;
 • uczeń kształci umiejętność argumentowania (przekonanie audytorium o zgubnym wpływie nałogów);
Postawy:
 • uczeń kształci umiejętność kontaktów interpersonalnych;
 • uczeń ma świadomość konieczności dbania o zdrowie i odpowiedzialności za życie własne i innych;
 • uczeń ma świadomość wpływu nałogów na zdrowie i życie ludzkie;
 • uczeń kształci umiejętność empatii.
Pomoce dydaktyczne:
 1. materiały dla nauczyciela - załącznik nr 1;
 2. rzutnik i wydruki pytań konkursowych na foliach - załącznik nr 2;
 3. materiały dla komisji- załącznik nr 2 i 3;
 4. kartki i flamastry dla drużyn;
 5. nagrody dla zwycięzców konkursu- według uznania nauczyciela.
>>> PRZEBIEG LEKCJI <<<

Opracowała:
Martyna Manuszewska

>>> ZAŁĄCZNIK 1 <<<
>>> ZAŁĄCZNIK 2 <<<
>>> ZAŁĄCZNIK 3 <<<

Webmasters:     webmaster@liceum.pelplin.pl