image1 image1 image1

Podajemy terminarz egzaminów poprawkowych:
egzamin maturalny - 23.08.2022 godz. 9:00
język niemiecki - 29.08.2022 godz. 10:00
wychowanie fizyczne - 29.08.2022 godz. 10:00
matematyka - 30.08.2022 godz. 10:00
Powyższe egzaminy odbywać się będą w naszej szkole.

 

UWAGA!

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ DO BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W PELPLINIE:

Do dnia 31.08.2022 r. należy dostarczyć do sekretariatu szkoły podpisaną z pracodawcą umowę w celu przygotowania zawodowego. 

 

Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie
Oddział Przygotowania Wojskowego
Lp    Nazwisko, imię
1    Jasiński, Paweł
2    Jaśkiewicz, Nikola
3    Jendernalik, Weronika
4    Koleczka, Oliwia
5    Królikowska, Jagoda
6    Łapa, Patryk
7    Malinowski, Mateusz
8    Małecki, Oliwier
9    Partyka, Marcelina
10    Pepliński, Piotr
11    Plutowski, Oskar
12    Sielski, Michał
13    Sidor, Zuzanna
14    Staniszewski, Oliwier
15    Szczeblewski, Dawid
16    Wojciechowska, Kamila
17    Wypych, Wiktoria
18    Krystyńska, Marcjanna

Wyżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane oraz potwierdziły wolę
nauki w oddziale.

Liczba wolnych miejsc na które jest prowadzona rekrutacja w terminie
dodatkowym: 6 

Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie
Klasa służb mundurowych
Lp    Nazwisko, imię
1    Boldt, Błażej Maciej
2    Dziedzic, Maja
3    Gąsiorowska, Aleksandra
4    Kmieć, Amelia
5    Kowalewski, Kamil
6    Mecka, Weronika
7    Olszewski, Nikodem
8    Rebell, Mateusz
9    Sarnowska, Patrycja
10    Szczęch, Antoni
11    Tomaszewska, Antonina
12    Truta, Marta
13    Wozniak, Tristan
14    Wróblewska, Nikola


Wyżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane oraz potwierdziły wolę
nauki w oddziale.

Liczba wolnych miejsc na które jest prowadzona rekrutacja w terminie
dodatkowym: 10INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W
RAMACH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NALEŻY SKŁADAC W NIEPRZEKRACZALNYM
TERMINIE DO 5 SIERPNIA.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANIE OGŁOSZONA W DNIU 16 SIERPNIA.
POWYŻSZE TERMINY WYNIKAJĄ Z ZARZĄDZENIA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY NR
10/2022 R. I OBOWIĄZUJĄ WE WSZYSTKICH SZKOŁACH PUBLICZNYCH

 

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

Branżowa Szkoła I Stopnia w Pelplinie

 

 

 

REKRUTACJA 2022/2023

Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Pelplinie nabór odbywa się w wersji papierowej, nie składa się podania elektronicznie - poniżej znajdują się dwa pliki do pobrania, które są wymagane w pierwszym etapie rekrutacji.  

Podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Pelplinie 

Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

 

WYKAZ PRACODAWCÓW

 

 

Do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie nabór odbywa się w systemie elektronicznym (link do programu poniżej). Po zarejestrowaniu się w systemie, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wydrukowane i podpisane z programu do rekrutacji podanie.

 

ELEKTRONICZNY NABÓR DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

UWAGA! Opis oddziałów do wyboru w systemie:

"1OPW" - jest to Oddział Przygotowania Wojskowego, klasa wojskowa, certyfikowana pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej

"1MUN" - jest to oddział Służb Mundurowych, tzw. klasa policyjna, straży pożarnej, straży granicznej i innych

 

Wyniki testu sprawnościowego są dostępne pod adresem: liceum.pelplin.pl/oferta


 

OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 <- KLIKNIJ

 

Informacja o TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM do Oddziału Przygotowania Wojskowego <- KLIKNIJ

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Druk dla pracodawców - ocena z zajęć praktycznych

 

 

 

 

 

 

2022  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero