Deklaracja dostępności Strony Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/XLS/DOC nie są w pełni dostępne cyfrowo (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie)
 • strona nie posiada mapy strony ani wyszukiwarki treści, strona jest przeszukiwalna przy pomocy wyszukiwarek zewnętrzmych,
 • część stron po zwiększeniu rozmiaru widoku wymaga przewijania poziomego,
 • strony opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mają zaburzoną strukturę tytułów.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, jednak nadal pracujemy nad dostosowaniem zawartości strony do potrzeb osób niepełnosprawnych, dyrekcja ZSP w Pelplinie wyraża wolę uruchomienia nowej, dostępnej cyfrowo wersji serwisu do września 2021 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Kwiatkowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 536-15-71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZSP w Pelplinie
 • Adres: ul. Sambora 5
  83-130 Pelplin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 536-15-71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Szkoły – ul. Sambora 5.


Budynki szkoły i sala gimnastyczna nie spełniają minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Brak rozwiązań architektonicznych z powodu konstrukcji budynków oraz ochrony konserwatorskiej - wąskie klatki schodowe, brak możliwości zamontowania dodatkowych wind komunikacyjnych, podjazdów.
Dostępne dla osób niepełnosprawnych są pomieszczenia na parterze szkoły (poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych), adaptowana do potrzeb osób niepełnosprawnych jest toaleta na parterze szkoły (przewidywane zakończenie prac kwiecień 2021 r.). Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość powiększania elementów na stronie,
 • wyróżnienie odnośników, linków, tytułów,

Inne informacje i oświadczenia

W portierni szkoły znajduje się zawsze pracownik obsługi gotowy udzielić informacji lub pomocy w zakresie poruszania się po budynku szkoły. 
Szkoła zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami wszystkimi możliwymi kanałami, w tym poprzez obsługę w miejscu zamieszkania lub obsługę w pomieszczeniach dostępnych dla osób niepełnosprawnych znajdujących się na terenie szkoły.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero