WYKAZ NAUCZYCIELI

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

W PELPLINIE 

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

 

 

 

Dyrektor - mgr Rafał Deska

Pedagog - mgr Agnieszka Demska

                  mgr Katarzyna Grzelińska

Kierowinik Kształcenia Praktycznego - mgr Agnieszka Demska

Bibliotekarze - mgr Anna Zielińska

                   mgr Monika Burnicka

 

 

Nauczyciele języka polskiego:

- mgr Natalia Koślicka

- mgr Barbara Marula

 

Nauczyciel języka niemieckiego:

- mgr Zenon Świtała

 

Nauczyciel języka angielskiego:

 - mgr Arleta Zagził

 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:

- mgr Maria Jakubek

- mgr Krzysztof Jakubek

- mgr Anna Zielińska

 

 

Nauczyciele matematyki:

- mgr Joanna Klin

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciele fizyki, technologii informacyjnej i informatyki:

- mgr Rafał Deska

- mgr Joanna Klin

 

Nauczyciel chemii:

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciele biologii:

- mgr Joanna Kwiatkowska 

 

Nauczyciel geografii:

- mgr Krzysztof Ruczyński

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

- mgr Jacek Kaszowicz

- mgr Joanna Kwiatkowska

 

 

Nauczyciel wiedzy o sztuce:

- mgr Martyna Manuszewska

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

- mgr Krzysztof Ruczyński

 

 

Nauczyciel edukacji mundurowej:

- ppłk Zbigniew Tuszyński

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych:

- mgr Alicja Rosińska

 

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:

- mgr Rafał Deska

 

Katecheta:

- ks. mgr Maciej Zabrocki

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

- mgr Joanna Kwiatkowska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Bogusława Szymichowska - główna księgowa

Anna Kulas - kadrowa

Kamila Kuszyńska - sekretarz szkoły

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Hanna Balicka

Ewelina Banna

Jerzy Engler

Iwona Gosk

Tomasz Hibner

Joanna Reszczyńska

Danuta Platta 

 


 

 Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 
w latach 1951-201
5

2018  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero