WYKAZ NAUCZYCIELI 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W PELPLINIE 

 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 

 

Dyrektor - mgr Rafał Deska

 

Wicedyrektor - mgr Krzysztof Ruczyński 

 

Pedagog - mgr Agnieszka Demska

 

Psycholog - mgr Anna Dobrzyńska

 

Bibliotekarz -  mgr Katarzyna Kaszowicz

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego:

- mgr Martyna Manuszewska

- mgr Aleksandra Zwolennik

- mgr Grzegorz Jastrzemski

 

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

- mgr Ingrid Bonna

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciele języka angielskiego:

- mgr Aleksandra Zwolennik

- mgr Daria Cisewska

 

Nauczyciele historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie:

- mgr Maria Jakubek

 - mgr Grzegorz Jastrzemski

- mgr Sebastian Marciniak

 

Nauczyciele matematyki:

- mgr Agnieszka Pawella

- mgr Mateusz Sarnowski

 

 

Nauczyciel fizyki: 

- mgr Rafał Deska

- mgr Łukasz Kryła

 

Nauczyciele informatyki:

- mgr Rafał Deska

- mgr Mateusz Sarnowski

- mgr Krzysztof Ruczyński

- mgr Łukasz Kryła

 

Nauczyciel chemii:

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciel biologii:

- mgr Joanna Kwiatkowska 

 

Nauczyciel geografii:

- mgr Krzysztof Ruczyński

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

- mgr Roman Hudzik

- mgr Jacek Kaszowicz

- mgr Joanna Kwiatkowska

 

Nauczyciel plastyki:

- mgr Katarzyna Rakowska

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

- mgr Jacek Hinz

 

 

Nauczyciel edukacji mundurowej:

- mjr Henryk Drewa

 

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania:

- mgr Rafał Deska

- mgr Katarzyna Kaszowicz

 

Katecheta:

- ks. mgr Krzysztof Piątek

- mgr Katarzyna Rakowska

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

- mgr Joanna Kwiatkowska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

mgr Bogusława Szymichowska - główna księgowa

mgr Anna Kulas - pracownik ds. kadr i płac

mgr Kamila Kwiatkowska - sekretarz szkoły

 

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 

Iwona Gosk

Łukasz Kuchta

Joanna Reszczyńska

Danuta Platta 

 


 

 Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie 
w latach 1951-201
5

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero