WYKAZ NAUCZYCIELI

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

W PELPLINIE 

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

 

Dyrektor - mgr Krzysztof Ruczyński

Wicedyrektor - mgr Maria Jakubek

Pedagog - mgr Agnieszka Demska

Kierowinik Kształcenia Praktycznego - mgr Katarzyna Różyńska

Bibliotekarze - mgr Katarzyna Kaszowicz

mgr Anna Zielińska

 

 

Nauczyciele języka polskiego:

- mgr Martyna Manuszewska

- mgr Barbara Marula

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

- mgr Ingrid Bonna

- mgr Zenon Świtała

 

Nauczyciele języka angielskiego:

- mgr Viktoriia Lavrynenko

 - mgr Arleta Zagził

 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:

- mgr Maria Jakubek

- mgr Krzysztof Jakubek

- mgr Anna Zielińska

 

 

Nauczyciele matematyki:

- mgr Joanna Klin

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciele fizyki, technologii informacyjnej i informatyki:

- mgr Rafał Deska

- mgr Joanna Klin

 

Nauczyciel chemii:

- mgr Agnieszka Pawella

 

Nauczyciele biologii:

- mgr Anna Myrda

 

Nauczyciel geografii:

- mgr Elżbieta Rozkwitalska

- mgr Krzysztof Ruczyński

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

- mgr Roman Hudzik

- mgr Jacek Kaszowicz

 

 

Nauczyciel wiedzy o sztuce:

- mgr Martyna Manuszewska

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

- mgr Krzysztof Ruczyński

 

 

Nauczyciel edukacji mundurowej:

- mjr Zbigniew Tuszyński

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

- mgr Katarzyna Różyńska

 

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

- mgr Rafał Deska

 

Katecheci:

- ks. mgr Maciej Zabrocki

 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

- mgr Maria Liss

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Bogusława Szymichowska - główna księgowa

Anna Kulas - kadrowa

Kamila Kuszyńska - sekretarz szkoły

Klaudia Górska - pomoc administracyjna

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Hanna Balicka

Ewelina Banna

Jerzy Engler

Iwona Gosk

Tomasz Hibner

Joanna Reszczyńska

Danuta Platta 

 


 

 Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 
w latach 1951-201
5

2017  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero