Od października 2020 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie prowadzi działalność LOWE czyli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji pod nazwą Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie. LOWE – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji to program Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 r. utworzonych zostało 150 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.

LOWE to dobrowolnie przyjęta przez szkoły dodatkowa funkcja polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoły tworzą szeroką sieć usług społecznych. Zadaniem LOWE jest dotarcie z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast. Szkoły pełniące funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty te opierają się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku lokalnym. Ich popularność i skuteczność jest tym lepsza im lepsze jest to rozpoznanie.

Szczegółowa Oferta LOWE znajduje się na naszej stronie internetowej:

lowe.pelplin.pl
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero