Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

 

 

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Sambora 5, 83-130 Pelplin;
 • za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych: Adam Korzuche-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
 • przetwarzamy Twoje dane na podstawie:
  1. przepisów prawa oświatowego;
  2. wyrażonej  dobrowolnej zgody;
  3. zawartej umowy.

 

 • Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel, miejsce pracy rodziców, opinie i orzeczenia PPP;
 • dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionymdo przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 • dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Twoje Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie), a zgody dobrowolne do zakończenia obowiązku szkolnego;
 • przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz,że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero