26 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie nasza młodzież wzięła udział w spotkaniu Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej. Grupa robocza składająca się ze studentów Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz gdańskiej ASP zapoznawała się z potrzebami młodych mieszkańców Pelplina.

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero