25 września 2023 r. 1500 maturzystów z diecezji pelplińskiej przybyło na wspólną modlitwę do Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. Nasi maturzyści również uczestniczyli w pielgrzymce. Przez dłonie Matki Bożej prosiliśmy o dary Ducha Św. dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Był to czas refleksji młodzieży nad swoimi przyszłymi wyborami życiowymi. Czas radości i skupienia, który z pewnością zaowocuje duchowo.

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero