20 października 2023 r. roku w ramach realizacji zadań programu wychowawczo - profilaktycznego rozpoczęliśmy tradycyjnie w naszej szkole cykl spotkań z policjantem, asp. sztab. Arkadiuszem Grenzem. Podczas zajęć wskazywano młodzieży jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne w tym dopalacze. Ponadto przybliżono aspekty prawne związane z problematyką uzależnień. Funkcjonariusz policji przedstawił młodzieży wszystkie środki opiekuńczo – wychowawcze jakimi dysponuje wobec nieletnich sąd.
Agnieszka Demska pedagog szkolny
 
 
 
 
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero