W listopadzie w ramach zajęć z przedmiotów biznes i zarządzanie oraz podstawy przedsiębiorczości uczestniczyliśmy w projekcie Lekcje z ZUS. Przedsięwzięcie edukacyjne realizowane jest od 10 lat i wzięło w nim udział blisko 600 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest zdobycie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmującej zarówno prawa i obowiązki osób ubezpieczonych, zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmieniających się sposobów realizacji owych zadań, programów profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz przeciwdziałaniu wypadkom w pracy i chorobom zawodowym realizowanym przez ZUS. Wiedza ta będzie procentować w przyszłości młodych ludzi. Pozwoli im dokonać właściwych wyborów zawodowych, które będą uwzględniać konsekwencje ubezpieczeniowe zawieranych umów o pracę, umów cywilnych związanych ze świadczeniem pracy, a wreszcie form podejmowanej działalności gospodarczej.
Projekt zakończył się udziałem uczniów klas II i III LO w teście szkolnym Olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Najlepsze wyniki uzyskały uczennice klasy III LO: Anna Łapa i Wiktoria Kościelna oraz Patrycja Sarnowska uczennica klasy II LO. Gratulujemy!
 
 
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero