W czasach coraz szybciej zmieniających się warunków gospodarki rynkowej coraz większe znaczenie w życiu zawodowym każdego człowieka zyskuje profesjonalizm, coraz bardziej dostrzegana jest konieczność doskonalenia zawodowego nauczycieli we współczesnej szkole. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Agencji Narodowej programu Comenius – zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych stwarza nowe możliwości, aby nauczyciele języka obcego odwiedzili kraj, w którym rozmawia się nauczanym przez nich językiem oraz mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę zdobytą w trakcie nauki z praktyką. Na początku lipca nauczycielka naszej szkoły Viktoriia Lavrynenko skorzystała z takiej okazji i ukończyła kurs metodyczno-językowy w Wielkiej Brytanii, który zapewnił kontakt z żywą kulturą i życiem codziennym jej mieszkańców oraz przyczynił się do doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń z nauczycielami z krajów Unii Europejskiej oraz poszerzył możliwości przyszłej współpracy z europejskimi szkołami.

V. L.: Wybrałam doskonały kurs, w pełni zgodny z profilem mojej pracy, który przyczynił się do indywidualnego rozwoju zawodowego i w sposób szczególny wzbogacił moją wiedzę. Dwutygodniowy kurs „Developing Oral Fluency in the English Language Classroom”, prowadzony przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „International Projects Center” w Exeter, oferował innowacyjny program szkoleń, a przede wszystkim możliwość poznania najnowszych osiągnięć w wybranych dziedzinach edukacji oraz nowych metod pracy w szkole.Placówka IPC w Exeter uzyskała akredytację British Council i prowadzi szkolenia dla nauczycieli od ponad 15 lat. Jej siedziba mieści się w zabytkowym budynku w pobliżu centrum pięknego miasta Exeter w południowo-zachodniej Anglii - miasto idealne dla nauczycieli, chcących poznać prawdziwą Anglię, a jednocześnie doskonalić metody nauczania języka angielskiego. 14 sesji (35 godzin zajęć praktycznych) prowadzone przez utalentowanych trenerów, wycieczki krajoznawcze oraz jakość praktycznych materiałów szkoleniowych, dostosowanych do umiejętności uczniów na każdym poziomie zaawansowania, poskutkowały zwiększoną aktywnością wszystkich uczestników naszej międzynarodowej trzydziestoosobowej grupy. Dostosowywaliśmy nowo poznane techniki do własnych zajęć, zyskaliśmy większą świadomość intonacji i fonologii, zapoznaliśmy się z potocznym i dydaktycznym językiem angielskim, nowoczesnymi technikami nauczania języków obcych i materiałami do zastosowania w szkole średniej w celu motywowania uczniów na różnych poziomach zaawansowania, dokonaliśmy refleksji nad praktycznymi działaniami w klasie, pracowaliśmy metodą projektu w małych grupach, wspólnie wypracowaliśmy i dokonaliśmy autoprezentacji działań do  wykorzystania na zajęciach. Zapoznaliśmy się z brytyjskim systemem edukacji oraz możliwościami programu Comenius, uczestniczyliśmy w zajęciach w terenie, połączonych ze zwiedzaniem miast i parków krajobrazowych zachodniej Anglii i pogłębianiem wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii. Celem, który w pełni zrealizowałam, było podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych. Wymiana doświadczeń z nauczycielami, uczącymi czynnie z różnych krajów europejskich była doskonałą okazją do rozwoju własnego warsztatu pracy oraz poznawania nowych kultur. Tematyka kursu w pełni odpowiadała moim potrzebom szkoleniowym, gdyż skierowany on był na rozwój umiejętności płynnego posługiwania się językiem angielskim w szkole średniej. W trakcje kursu poznawałam skuteczne metody rozwijania umiejętności mówienia, a także motywowania do nauki języków i podejmowania wyzwań językowych. Udział w kursie międzynarodowym pozwolił na nawiązanie osobistych kontaktów z nauczycielami z innych krajów, które w dalszej perspektywie będą wstępem do wymiany uczniów lub nawiązania współpracy międzynaro­dowej w ramach projektów Comeniusa. Z kursu przywiozłam nowe pomysły, autentyczne materiały do wykorzystania na lekcji, zapał do podejmowania nowych wyzwań zawodowych oraz mnóstwo zdjęć, wrażeń i znajomości, które zamierzam starannie pielęgnować.

Nauczycielka języka angielskiego Viktoriia Lavrynenko

 

 

Dartmouth - miejsce odpłynięcia do Ameryki Północnej statku Mayflower z pierwszymi kolonistami angielskimi, tzw. pielgrzymami, w 1620 roku           

 

         

Najstarszy budynek w Bath z 1482 roku         

 

 

Wejście  do „Internetaional Projects Center” w Exeter

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero