Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Pelplinie

 

Ogłasza nabór słuchaczy do klasy pierwszej

(absolwenci gimnazjów, starych ZSZ – absolwenci sprzed 2004 r., ośmioklasowych szkół podstawowych)

 

i klasy drugiej

(absolwenci ZSZ po 2004 r.).

=======================

Dokumenty należy składać

do 30 sierpnia 2013 r.

 

 

 

Dokumenty do LOdD należy składać

w sekretarce szkoły (II p.,  p. 38).

W dniach 20 – 23.08.2013  w pokoju 40.

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero