ZAJĘCIA DODATKOWE

DLA MŁODZIEŻY

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

 

TERMIN ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Poniedziałek 15:15 –16:00

Zajęcia przygotowujące do matury z chemii Klasa III b LO

 

Prof. Ryszard Cieślak

Wtorek 8:00 – 10:45

Klasa IIa ZSZ

Przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Prof. Katarzyna Różyńska

 

Wtorek 12:45 – 13:30

Spotkania w ramach projektów „Jarmark Cysterski”

„Projekt Parasol”

 

Prof. Anna Zielińska

 

Wtorek 13:00 – 13:45

Koło języka polskiego

 

Prof. Bożena Demska

 

Wtorek 13:40 – 14:35

Zajęcia przygotowujące do matury     z biologii

Prof. Maria Liss

 

Wtorek 14:30 – 15:15

Zajęcia przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego – klasa III a, b LO

 

Prof. Viktoria Lavrynenko

Środa 12:45 – 13:30

przygotowujące do matury z matematyki - klasa III a LO

 

Prof. Joanna Klin

Środa 14:00 – 15:00

Spotkania wolontariatu

Prof. Agnieszka Demska

Środa 14:30 – 15:15

Przygotowanie bibliografii maturalnej

Prof. Katarzyna Kaszowicz

 

Spotkania w wikariatce,   2 razy w m-cu w środy     o godz. 19:00

Spotkania Kręgu Biblijnego

Ks. Prof. Maciej Zabrocki

Czwartek 15:15 – 16:00

Zajęcia rekreacyjno – sportowe

Prof. Jarosław Rynas

 

Czwartek 10:00 – 10:45

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – matura na poziomie podstawowym – klasa III a, b LO

 

Prof. Arleta Zagził

 

Czwartek 13:40 – 14:25

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

Prof. Barbara Marula

Czwartek 14:25 – 15:15

Koło informatyczne

 

Prof. Rafał Deska

Czwartek 13:40 – 15:20

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z języka niemieckiego  klasa III a, b LO

 

Prof. Ingrid Bonna

Spotkania w wikariatce,   2 razy w m-cu w czwartki   o godz. 19:00

Koło filozoficzno - teologiczne

 

Ks. Prof. Łukasz Delewski

Piątek 13:30 – 14:25

Koło Miłośników Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

 

Prof. Zenon Świtała

Piątek 13:40 – 14:25

Zajęcia przygotowujące do matury - Klasa III b

 

Prof. Agnieszka Pawella

Piątek 17:00 – 17:45

Sobota 11:00 – 11:45

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

 

Prof. Jacek Kaszowicz

Sobota 11:00 – 11:45

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

Prof. Roman Hudzik

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero