Dnia 7 listopada w klasie I B LO odbył się klasowy test na prawdziwego mężczyznę. Test polegał na własnoręcznym upieczeniu ciasta przez męską część klasy. Ciasto zostało poddane bardzo surowej oraz krytycznej ocenie koleżanek z klasy które po długich naradach wytypowały zwycięzcę.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero