Uczniowie biorący udział w projekcie "Parasol Demokracji" otrzymali kolejne zadnie, które polega na stworzeniu do końca roku kalendarzowego partii politycznych oraz opracowanie programu ich działania. Członkowie tychże partii muszą przekonać do siebie uczniów ZSP, a także osoby spoza środowiska szkolnego. Poparcie jak największej ilości osób będzie bardzo ważne, ponieważ w szkole zostaną przeprowadzone wybory.

Miejmy nadzieję, że "szkolni politycy" nie będą obiecywać tzw. gruszek na wierzbie... ;)

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero