BOMBOWY NAUCZYCIEL

I PRACOWNIK SZKOŁY

Zapraszamy wszystkich

nauczycieli i pracowników szkoły do udziału

w konkursie na wykonanie dowolną techniką

bombki świątecznej.

Najpiękniejsze bombki zostaną uroczyście

powieszone na szkolnej choince.

O szczegóły pytaj opiekuna wolontariatu: Agnieszka Demska

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero