Konferencja „Ks. Janusz St. Pasierb – człowiek dialogu”

W sobotę 23 listopada 2013 r. w Bibliotece Diecezjalnej odbyła się konferencja popularnonaukowa,  czasie której  mówiono o ks. Januszu Pasierbie jako człowieku dialogu, kapłanie – poecie, homilecie, historyku sztuki, eseiście, pedagogu, człowieku słowa (mówił o sobie, ze służy Słowu) i człowieku kultury (jeden z esejów zatytułował, parafrazując św. Jana: „Na początku była kultura”).

Referenci mówili o dialogowym charakterze osoby i twórczości ks. Janusza St. Pasierba. Dialog jest elementem spotkania między ludźmi. Jest swoistą relacją zbudowaną w duchu porozumienia. Jest relacją  personalistyczną.  „Człowiek jest zawsze miejscem spotkania” – pisał ks. Pasierb. Dialog może być także metaforą więzi i wzajemnego oddziaływania między kulturami, religiami, społecznościami, otwartością na inność.

 Referentami byli znamienici znawcy tematu. Biskup dr hab. Wiesław Śmigiel (Dialog teologii z poezją w twórczości ks. Janusza Pasierba), prof. dr hab. Józef  Borzyszkowski (Mistrz dialogu w świecie kobiet i mężczyzn, duchownych i świeckich), dr Piotr Koprowski (Dialog chrześcijan z „braćmi starszymi” w oglądzie ks. Janusza Pasierba),dr Tomasz Tomasik (Galernik galerii, czyli ks. Janusza Pasierba dialog z dziełami sztuki),ks. dr Wojciech Korzeniak (Dialog mistrz-uczeń. Relacje wychowawcze według ks. Janusza St. Pasierba), mgr Maria Wilczek (Ks. Janusza Pasierba postawa dialogowa w codzienności), prof. dr hab. Jan Żebrowski (Ks. prof. Janusz Pasierb  i jego współpraca z paryskim Ośrodkiem Dialogu Księży Pallotynów) zaprezentowali różne aspekty dialogu w twórczości ks. Pasierba – teologiczne, społeczne, kulturowe, wychowawcze. Konferencję moderował dyrektor naszej szkoły Bogdan Wiśniewski.

Na widowni blisko stu słuchaczy reprezentujących różne środowiska i pokolenia. Przybyli przedstawiciele władz powiatu i miasta ze starostą Józefem Puczyńskim i burmistrzem Andrzejem Stanuchem; przedstawiciele środowisk akademickich (Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Pomorskiej w Słupsku), nauczyciele, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych organizacji regionalnych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.  Znaczącą część publiczności stanowili nauczyciele i uczniowie pelplińskiego LO im. ks. Janusza St. Pasierba, szczególnie z klas i fakultetów humanistycznych. Uczennice z kl. Ia prowadziły kiermasz książek Wydawnictwa „Bernardinum”. 

Organizatorem był Oddział Kociewski ZKP we współpracy z Biblioteką Diecezjalną, Zarządem Głównym ZKP, władzami miasta, Wydawnictwem „Bernardinum” i Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie.


Konferencja "Ks. Janusz St. Pasierb - człowiek dialogu" - TV Pelplin <- KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

 

 

 

fot. Seweryn Brzeziński

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero