Uczniowie klasy I b LO: Sz. Gozdowski, D. Frost, M. Kaszubowski oraz A. Komorowska wzięli udział w Konkursie Historycznym pt. "32 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego: Ogólnopolski Konkurs na Pracę Pisemną i/lub Grafikę Komputerową".

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej z siedzibą w Krakowie, wspierani przez Instytut Pamięci Narodowej. Konkurs jest częścią projektu "Dotknij historii", który jest jednym z głównych filarów działalności Stowarzyszenia.

Konkurs miał charakter ogólnopolski i składał się z dwóch niezależnych od siebie części. Pierwsza część polegała na napisaniu eseju na wybrany temat spośród trzech:

- Wpływ Stanu Wojennego na przemiany polityczno-społeczno-gospodarcze;

- Czy nie było innego wyjścia? - analiza sytuacji społeczno-politycznej początku lat 80-tych XX wieku w kontekście wprowadzenia Stanu Wojennego;

- Stan Wojenny w obiektywie opinii międzynarodowej.

Natomiast część druga konkursu polegała na zaprojektowaniu grafiki komputerowej na temat "Groza Stanu Wojennego".

 

Anna Zielińska

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero