Stowarzyszenie Miłośników Pelplina informuje o ogłoszeniu nowej edycji stypendiów Ornassów.

Szczegóły poznasz, klikając na ten tekst.

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero