X Gminny Dzień Języka Angielskiego w formie Przeglądu Małych Form Teatralnych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzeja Stanucha odbył się 20 lutego 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie. Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwa językowe Oxford University Press i Pearson.

Konkurs składał się z dwóch etapów: prezentacja scenki teatralnej w języku angielskim, przedstawiającej zwyczaje i tradycje wybranego kraju anglojęzycznego oraz konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Konkurs wygrała reprezentacja Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.
II miejsce zajęła  drużyna z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach.
III miejsce zajęła  drużyna z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

Gratulujemy oraz serdecznie dziękujemy nauczycielom i uczniom z gminnych gimnazjów, które  wzięły udział w rywalizacji.

V. Lavrynenko

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero