Zapraszamy do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język” organizowanego przez Wyższe Szkoły Bankowe.

Etap pierwszy odbywa się w formie internetowego testu z wybranego języka przeprowadzanego na platformie www.pokaznamjezyk.pl, który kwalifikuje do półfinałowego etapu konkursu, rozgrywanego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Warunkiem rozwiązania testu przez ucznia jest wcześniejsza jego rejestracja na stronie www.pokaznamjezyk.pl – w terminie od 5 do 13 marca. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu musi dokonać aktywacji wszystkich uczniów. Po tej aktywacji uczniowie mogą przystąpić do rozwiązania testu z wybranego języka - w terminie od 5 do 13 marca.

Na etapie szkolnym pytania w internetowym teście są z poziomu między A2 a B1. W  półfinale poziom pytań może być zróżnicowany i waha się między A2 a B2.

Nauczyciele języków obcych gorąco zachęcają uczniów do rywalizacji językowej!

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero