Dnia 7 marca 2014 r. młodziweż naszej szkoły w składzie: Sz. Gozdowski, K.Domaros , A. Cwajda, M.Chojnacka, K.Górska, J. Górska wzięly udział w konkursie "Przystanek  Bruksela".

Organizatorem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego.

Natomiast celem konkursu jest popularyzacja idei integracji europejskiej, programów kulturalnych i edukacyjnych Unii Euiropejskiej wśród uczniów szkól ponadgimnazjalnych.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero