"Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają"

Tak właśnie przywitaliśmy wiosnę w naszej szkole. Samorząd Uczniowski zorganizował w czwartek 20.03.2014 r. karaoke. Występy klas umilały naleśniki pieczone podczas zabawy.

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero