W poniedziałek 24 marca br. 50 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w kursie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zdarzeniach nagłych i wypadkach drogowych organizowanym w ramach kampanii "Bezpieczeństwo, moje drugie imię" AmberOne Autostrady A1 na rzecz Gdańsk Transport Company S. A.

Celem szkolenia było:

  • zapoznanie z aktami prawnymi dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • uświadomienie zagrożeń życia i zdrowia człowieka, spowodowanych wypadkami komunikacyjnymi, a także życiu codziennym;
  • zdobycie i utrwalenie podstawowej wiedzy o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka;
  • zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznego jej zastosowania w sytuacji zagrożenia życia;
  • kształtowanie nawyku świadomego zapobiegania urazom.
2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero