"Szczęśliwej drogi..." - taki napis widniał 25 kwietnia 2014 r. na scenie szkolnego holu. Napis został dedykowany dla uczniów klas trzecich, którzy tego dnia zostali absolwentami pelplińskiego ogólniaka.

Uroczystość zakończenia nauki poprzedziła Msza św., która odbyła się w Kościele Bożego Ciała. Później abiturienci przybyli do szkoły, gdzie łzy mieszały się ze śmiechem :)

Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice absolwentów, dyrektorzy szkół gimnazjalnych, którzy niestety z powodu przeprowadzanych w tym dniu egzaminów, nie mogli przybyć, a także Starosta Tczewski, którego zastąpił Naczelnik Wydz. Edukacji Powiatu Tczewskiego Wojciech Wanke oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, którego reprezentował jego zastępca, Tadeusz Błędzki.

Występ artystyczny przygotowała klasa II a LO pod nadzorem Pani Barbary Maruli.

Tego dnia wręczono sporo nagród: za najlepsze wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, za godne reprezentowanie i aktywny udział w życiu szkoły oraz pracę w Wolontariacie Szkolnym.

"Szczęśliwej drogi..." - życzymy Wam, tegoroczni maturzyści, zdania matury i samych sukcesów w nowym etapie Waszego dorosłego już życia...

 

 

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero