Program XIX Pomorskego Festiwalu Poetyckiego

im. ks. Janusza St. Pasierba

3 czerwca 2014

godz. 14.30 – Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Janusza St. Pasierba, ul. Sambora

Otwarcie Festiwalu.

Prezentacje konkursowe. Recytacje - gimnazjaliści i licealiści.

Spotkanie autorskie z poetą Krzysztofem Koehlerem  - profesorem UKSW

w Warszawie.

Promocja książki Krzysztofa Kranickiego "Poezja doświadczania sacrum".

godz. 19.00 – Sala kominkowa przy kościele Bożego Ciała, pl. Mariacki

"Noli me tangere" koncert zespołu wokalno-muzycznego  "Familia HP". Promocja książki ks. Łukasza Wisieckiego "Kim jestem? K. Janusz St. Pasierb o tożsamości człowieka".

=================================================================

4 czerwca 2014

 godz. 9.00 – Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki

Prezentacje konkursowe. Poezja śpiewana.

Prezentacje konkursowe. Programy poetycko-muzyczne.

godz. 15.00 – Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kośiuszki

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród we wszystkich kategoriach.

Koncert laureatów.

Słowo wieńczące - Maria Wilczek -prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba.

godz. 19.00 – Biblioteka Diecezjalna, ul. Bpa Dominika

Wydarzenie towarzyszące.

Koncert poetycko-muzyczny "Budujcie na skale" z okazji 15 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie. Teksty Karola Wojtyły czytają Elżbieta Goetel i Jerzy Dąbkowski; oprawa muzyczna Trio Pelplinensis.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero