TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

  • egzamin maturalny - 26 sierpnia 2014 r. godz. 9:00
  • egzaminy poprawkowe z niezdanych przedmiotów (dla liceum, szkoły zawodowej oraz liceum dla dorosłych) - 28 sierpnia 2014 r. godz. 9:00
  • egzamin poprawkowy w Zespole Kształcenia Zawodowego (kursy, szkoła zawodowa) - 25 sierpnia 2014 r. godz. 10:00

Informujemy, iż sekretariat szkoły będzie nieczynny od 21 lipca 2014 r. do 22 sierpnia 2014 r. Prosimy o załatwienie wszelkich spraw przed lub po podanym wyżej terminie.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero