12 września 2014 r.  odbył się przed budynkiem ZS Nr 1  "Otrzęsinowy Piknik Integracyjny" dla uczniów i wychowawców klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Celem imprezy było bliższe poznanie rówieśników, jak również wychowawców i nauczycieli. Inicjatorami  pikniku byli członkowie Samorządu Szkolnego i Wolontariatu. Mieliśmy okazję lepiej poznać naszych kolegów i koleżanki z klas pierwszych, przy czym naprawdę świetnie się bawiliśmy. Zabawę uświetniły konkurencje plenerowe dla tzw. kociaków - uczniów klas pierwszych, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą  w konkursie z zakresu wiadomości o szkole a także wykonać oryginalny portret swojego wychowawcy. Ciepłej atmosfery dodało nam ognisko i smakołyki, za które serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Lucynie Bielińskiej i Panu Leszkowi Melerowi - Piekarnia Meler.

 


 

 

 

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero