Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w projekcie "Audio- wolontariat" De Facto - mazowieckiego stowarzyszenia pracy dla niepełnosprawnych. W czasie trwania projektu uczniowie poznają bariery utrudniające niewidomym dostęp do edukacji. Udział w projekcie bezsprzecznie wpłynie na większą akceptację problematyki niepełnosprawności oraz chęć niesienia pomocy osobom słabszym i dyskryminowanym. Projekt zwiększy także integrację społeczną uczniów niewidomych i widzących, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Celem projektu pn. „Audio-wolontariat” jest zwiększenie do 30.04.2016 r. świadomości i aktywności obywatelskiej  uczniów  w wyniku udziału w nowoczesnym, długoterminowym wolontariacie na rzecz niewidomych. Opiekunami projektu są panie Agnieszka Demska i Martyna Manuszewska.

 

Więcej o projekcie możesz przeczytać na tej stronie <- kliknij na ten tekst

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero