14 grudnia 1994 r. odbyła się ważna uroczystość w dziejach naszej szkoły. Nasze pelplińskie Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię ks. Janusza St. Pasierba. Zgodnie z mottem umieszczonym w holu: „Pisarz umarł, a więc żyć zaczyna” czyniliśmy i czynimy wiele, aby promować Jego osobę i twórczość. Uważamy to za swój przywilej i obowiązek. Poniżej zdjęcia odwołujące się do uroczystości sprzed 20 lat, a także innych wydarzeń Pasierbowych.

15 grudnia odbędzie się uroczyste spotkanie przywołujące uroczystość nadania szkole imienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero