Sala gimnastyczna pelplińskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba, zamieniła się w poniedziałek 15 grudnia w duży salon z dwudziestoma stołami  nakrytymi białymi obrusami, ze świątecznymi stroikami, białą zastawą, kawą, mandarynkami i piernikami. Na przeciw wejścia duża siedmiometrowa choinka, w innym miejscu podest z krzesłem i kamieniem oraz portretem ks. Janusza St. Pasierba w tle. Bez mała dwieście osób: oprócz uczniów wiele zacnych i dostojnych gości (hierarchowie Kościoła, pelplińskie duchowieństwo, władze samorządowe różnych szczebli, przedstawiciele świata nauki, dyrektorzy szkół miejsko-gminnych i powiatowych, instytucji kulturalnych i społecznych, organizacji pozarządowych). W ten sposób pelplińskie LO świętowało 20. rocznicę nadania imienia Kapłana Poety.

         O Ks. Pasierbie mówili ci, którzy znali go osobiście, należeli do ścisłego grona jego przyjaciół: prymas senior abp Henryk Muszyński, biskup włocławski Wiesław Mering, biskup pomocniczy pelpliński Wiesław Śmigiel oraz Maria Wilczek - prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba. Ich świadectwa przywoływały po raz kolejny  obraz nieprzeciętnego poety i mistrza słowa, człowieka nauki i wielkiego biblisty, przyjaciela młodych i cieszącego się uznaniem profesora, kapłana kochającego Boga i zatroskanego o Kościół, człowieka pogodzonego ze swoim losem, ale jednocześnie dbającego o  bliźniego. Młodzi mówili i śpiewali wiersze Pasierba, a także takie teksty, które pozwalały wytworzyć atmosferę poetyckiego ciepła. Przypomniano te fragmenty utworów, w których ks. Pasierb pisał o swoich związkach z Pelplinem. Dyrektor szkoły Bogdan Wiśniewski przywołał najważniejsze inicjatywy, którym przyświecało motto ze szkolnego hollu: "Pisarz umarł, a więc  żyć zaczyna". Głos zabrali m.in.: Elżbieta Wasilenko - pomorska kurator oświaty, Kazimierz Smoliński - poseł na Sejm RP, Tadeusz Dzwonkowski - starosta tczewski, Patryk Demski - burmistrz miasta i gminy Pelplin.

 

Dyrektor Bogdan Wiśniewski serdecznie dziękował dyrekcjom pelplińskich placówek kulturalnych i oświatowych  za pomoc w organizacji wydarzenia, a wszystkim gościom za obecność. W darze każdy otrzymał kolorowy folder "20 lat z Patronem" oraz karnet poetycki z wierszami poety. 

 

Relacja TV Pelplin <- kliknij

Relacja dźwiękowa Radia "Głos" <- kliknij

 


 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Roman Hudzik

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero