Pamięć o niezłomnych żołnierzach Państwa Polskiego, którzy nie zaakceptowali powojennej rzeczywistości politycznej, jest naszym obowiązkiem. To oni walczyli z komunistycznym reżimem, to oni nie zgadzali się na podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu. Zapłacili za to  bardzo często własnym życiem. 2 marca 2015 r. w naszej szkole odbędą się uroczystości przygotowane wespół z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

 


2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero