Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie jest jedną z niewielu szkół, w której uczniowie dzięki udziałowi w nowoczesnym, rocznym wolontariacie na rzecz niewidomych:

  • poznają bariery utrudniające niewidomym funkcjonowanie w społeczeństwie, wspólnie z osobami niewidomymi ustalą przyczyny i miejsca dyskryminacji w szkole i otoczeniu,
  • zostaną przeszkoleni w zakresie wykonywania audiodeskrypcji (AD) ilustracji,
  • współpracując z instruktorami wykonają raz na dwa tygodnie samodzielnie AD podnosząc swe kompetencje oraz doskonaląc umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • na pewno zdobędą doświadczenie i pozbędą się barier, które wynikają z niewiedzy i niepewności w radzeniu sobie w kontaktach z osobami niewidomymi.

Stowarzyszenie „De Facto”, które jest twórcą tego projektu zapewnia polskim Osobom Niewidomym możliwość udziału w życiu kulturalnym i obywatelskim poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W naszej szkole powstała już grupa Audio-wolontariatu. Audio-Wolontariusze przez 12 m-cy przy stałym wsparciu merytorycznym specjalistów będą opisywać ilustracje dla osób niewidomych.

W ramach równoległego projektu Erasmus + „Czytelnictwo i piśmiennictwo w Europie w dobie transformacji cyfrowej” gościliśmy u siebie francuskich uczniów i nauczycieli z Lycee Golf Hotel z miasta Hyeres aby podzielić się naszym doświadczeniem.

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero