W piatek 27 marca 2015 r. na holu ZSP w Pelplinie odbyła się przygotowana przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz ich opiekunów pań Katarzyny Różyńskiej, Agnieszki Pawelli i pana Krzysztofa Ruczyńskiego, Świąteczna Wyżerka Edycja Wielkanocna. Uczniowie tropem edycji i lat ubiegłych przygotowali swoje stoiska do perfekcji. Na stołach pojawiły się ściśle związane ze świętem wielkanocnym potrawy oraz ozdoby. W tym roku zaprezentowało się 7 grup, które zostały ocenione przez dyrektora szkoły, panią wicedyrektor, a także przez swoich pracodawców: panów Leszka Melera, Mirosława Chyłę, Bogdana Germana i Wiesława Kwiatkowskiego. Po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać I miejsce dziewczętom przy stoisku nr 2, II miejsce otrzymało stoisko nr 4, zaś III miejsce zajęło stoisko nr 7. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym, a pracodawcom za przybycie i ufundowane nagrody. Nagrody ufundowali również: pani Teresa Jasińska, pan Wojciech Lubowiecki oraz Zespół Szkół "Przyszłość" w Pelplinie. Dziekujemy również za obecność na tym wydarzeniu panu Burmistrzowi Patrykowi Demskiemu, który również był sponsorem nagród.

Zwycięskie stoiska:

 

 

 

Wyróżnione stoiska:

 

 

Zdjęcie stosika nr 6 już wkrótce ;)

 

Jury:

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero