"Szczęśliwej drogi..." to myśl przewodnia uroczystości pożegnania uczniów kl. III LO, która odbyła się 24.04.2015 r. Dzień ten rozpoczął się mszą św., którą sprawował ks. Krzysztof Narloch. Uczestniczyli w niej tegoroczni absolwenci wraz z dyrekcją i nauczycielami.

O godz. 13:00 spotkaliśmy się w budynku ZSP, gdzie dyrektor Bogdan Wiśniewski rozpoczął uroczystość witając zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli. Do abiturientów skierował się również Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Zbigniew Zgoda, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Wojciech Wanke, a także przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Sakowska. Wszyscy w swoim wystąpieniu nawiązywali do myśli przewodniej uroczystości. Życzyli absolwentom wyboru właściwej drogi życiowej. Wśród zaproszonych gości byli obecni również dyrektorzy szkół gimnazjalnych z miasta Pelplin, a także Piotr Łaga - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

W dalszej części spotkania wręczono nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i świadectwa ukończenia szkoły. Nagrodę Starosty otrzymały:

- Marlena Templer - średnia 5,19,

- Agata Kaszuba - średnia 4,87,

- Aleksandra Sierocka - średnia 4,81,

zaś nagrodę Burmistrza otrzymała:

- Agnieszka Narloch - średnia 4,93.

Pamiętano także o rodzicach nagrodzonych, którym dyrektor z ogromną radością wręczył listy gratulacyjne.

Nie obyło się bez akcentów artystycznych. Swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie kl. II a LO. Pod kierunkiem wychowawcy p. Agnieszki Pawelli przygotowali pełną humoru scenkę z życia maturzysty.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem gości, nauczycieli i absolwentów przy pysznym torcie i kawie. Ten dzień przyniósł wiele wzruszeń i wspomnień...

"Szczęśliwej drogi..."

B. Marula

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero