Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu w terminie do 8 lipca 2015 r. (środa) mają możliwość złożenia oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero