Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie miała szczególny charakter. Połączona została z wernisażem wystawy "Ludzie-książki" przygotowanej przez francuskiego artystę Bernarda Vannmalle`a, z którym przez kilka dni współpracowała grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba. Wystawę następnego dnia mogli obejrzeć uczestnicy sesji poświęconej 25-leciu samorządności w naszym mieście. Obecnie wystawa powędrowała do Brukseli. To artystyczne wydarzenie związane jest z projektem "Czytelnictwo i piśmiennictwo w Europie w dobie transformacji cyfrowej" realizowanego przez pelplińską szkołę w ramach programu "Erasmus +". Realizacja tego projektu to zapewne jedno z najważniejszych zadań minionego roku szkolnego. Dzięki niemu miała miejsce wymiana młodzieży. W Pelplinie gościła młodzież z Francji, zaś później pelplińscy licealiści pojechali z rewizytą nad Lazurowe Wybrzeże.

            W minionym roku szkolnym odbyły się dwa istotne wydarzenia związane z Patronem szkoły. W grudniu 2014 r. zorganizowano uroczystość 20-lecia nadania szkole imienia z udziałem wielu dostojnych gości z ks. prymasem seniorem Henrykiem Muszyńskim na czele. Zaś na początku czerwca br. jubileuszowy Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba. To niezwykle ważne wydarzenia promujące pelpliński ogólniak. Do sukcesów należy zaliczyć m.in. zdobycie indeksu Wyższej Szkoły Bankowej przez Robert Grzonkę - laureata I miejsca w wojewódzkim finale konkursu języka niemieckiego, udział sióstr Aleksandry i Kamili Rybarskich w półfinałach wojewódzkich turnieju tenisowego. Chlubimy się naszymi uczniami koszykarzami (Karolem Kasprzakiem, Pawłem Muntowskim, Pawłem Guzem, Kamilem Górskim, Kamilem Neubertem), którzy jako zawodnicy klubu Decka UKS SKS Jedynka wywalczyli awans do II ligi.

            Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały: Agata Łaniewska (wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów), Paulina Racka, Katarzyna Mykowska, Agata Banaś, Sara Prinz - z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Pasierba oraz Marianna Jaszewska, Kamila Rybarska  i Aneta Sobolewska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nagrody, dyplomy, wyróżnienia wręczono pozostałym uczniom, którzy osiągnęli dobre wyniki, a także szkolnej grupie wolontariatu, uczniom zaangażowanym w działalność sportową. Tradycyjnie już listy gratulacyjne wręczono rodzicom najlepszych uczniów.

            Na uroczystość przybyli włodarze miasta: burmistrz Patryk Demski, jego zastępca Dariusz Górski (obaj są absolwentami pelplińskiego ogólniaka), przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Wojciech Wanke, prezes Banku Spółdzielczego w Skórczu Sławomir Flissikowski, dyrektor Banku Spółdzielczego w Pelplinie Łukasz Lichnerowicz, radni powiatowi: Elżbieta Wiśniewska i Zbigniew Zgoda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Piotr Łaga, dyrektor ZKiW w Rajkowach Jolanta Pellowska, dyrektor ZKiW w Rudnie Dariusz Jakubowki, wiceprezes ZKP w Pelplinie Roman Pruszyński. Gośćmi szczególnymi byli: Micheline Jankowski - wicemer francuskiej miejscowości Signogne oraz towarzyszacy jej tłumacz literatury francuskiej Piotr Sykut, a także Janusz Dziugiewicz - sekretarz konsulatu Republiki Litewskiej w Gdańsku.

            W czasie uroczystości miało miejsce jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie. Otóż pan Franciszek Solecki przekazał bardzo cenną pamiątkę, a mianowicie zdjęcie grupy uczniów i nauczycieli stojących przed budynkiem szkolnym przy ul. Sambora. Zdjęcie to, wykonane w latach dwudziestych XX w., zrewitalizowane  i powiększone zostało umieszczone w holu szkoły. Aby i tego było mało, zebranych czekała kolejna niespodzianka, czyli zupełnie nieplanowany, ale bardzo entuzjastycznie przyjęty występ grupy folklorystycznej  z Litwy. W ten sposób uroczystość zakończenia roku szkolnego w pelplińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych miała charakter międzynarodowy.

 

 

 

Bogdan Wiśniewski

 

 


 

 

 

 

 

 

Fot. Roman Hudzik

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero